Energie Zuinig 2.0

ENERGIESCAN

Een energiescan is een analyse, waarbij gekeken wordt naar de mogelijkheden om energie te besparen.

• Mogelijkheid 1.   Beperk de energievraag
• Mogelijkheid 2.   Gebruik energie uit duurzame bronnen
• Mogelijkheid 3.   Gebruik fossiele energiebronnen efficiënt

 

                              

 

Hoe werkt het?
U maakt een afpraak voor een bezoek.
Tijdens het bezoek wordt, samen met u, de vragenlijst ingevuld.
Als u per item vragen heeft, worden deze direct besproken.
Nadat de lijst is ingevuld heeft u meer inzicht in de mogelijkheden met verwachte investeringen en besparingen.

De scan zal ongeveer 30 minuten duren.

Menu

 HOME
  ENERGIESCAN
 NIEUWS

Aanvraag gratis energiescan


    Telefoon :

    Betreft:

    Toelichting: