Totaal Warmte Oldambt

INFRAROOD OF WARMTEPOMP?

Is infraroodverwarming met zonnepanelenpakket beter

als een warmtepomp inclusief vloerverwarming?

Duits universiteit in Konstanz heeft deze vraag onderzocht:

Ja, zegt een onderzoeksproject

aan de universiteit van Konstanz – Duitsland.

De wetenschappelijke studie, die werd uitgevoerd over een periode van 2017-2019 en kwam tot verbluffende resultaten.
Wie had verwacht dat het duo van infrarood verwarming met een zonnepanelenpakket zou winnen?

Twee jaar lang behandelde het onderzoeksproject IR-Bau onder de titel “Potentieel van infrarood verwarmingssystemen voor zeer efficiënte woongebouwen” de vraag of infraroodverwarming een alternatief kan zijn voor warmtepompsystemen.

Er zijn drie onderzoeksmethoden gebruikt:
1. Een pilootproject voor woningbouw in Darmstadt ging wetenschappelijk vergezeld van meetevaluaties en gebruikersonderzoeken.
2. In twee testruimtes zijn metingen uitgevoerd onder laboratoriumomstandigheden:
a) één met infrarood verwarming aan het plafond en
b) één met een lucht-water warmtepomp en vloerverwarming.
3. Ten derde zouden aanvullende simulatiemodellen de metingen moeten valideren.

Zowel de economische als de ecologische effecten van de twee elektriciteitsverwarmingssystemen werden in overweging genomen.
De resultaten waren vorig jaar beschikbaar.

De verrassing:
De lucht-water warmtepomp met vloerverwarming was minder efficiënt dan verwacht en maakte alleen indruk in het begin.
Op de lange termijn toonde de infraroodverwarming zijn potentieel.

Vergelijking van de kosten van de systemen.
Een vergelijking van warmtepompen met watervoerende verwarmingssystemen en infraroodverwarming laat zien dat om een gedefinieerde kamertemperatuur te garanderen, de warmtepomp 38% meer warmte moet genereren dan de warmtestraler.

Het resultaat:
De warmtepomp heeft niet één kwart van de elektriciteit van een infraroodstraler nodig (zoals vaak wordt gezegd), maar één derde.

Een groot verschil?
Ook al zijn de jaarlijkse elektriciteitskosten nog steeds lager dan bij verwarming met infrarood.
Infrarood verwarming: goedkopere marathonloper.
Infrarood valt pas op als je de investeringskosten en de terugverdientijd van de systemen vergelijkt. De infrarood verwarmingsinstallatie vertegenwoordigt slechts 1/3 tot 1/4 van de kosten van een lucht-water-warmtepomp inclusief vloerverwarming.
De jaarlijkse bedrijfskosten voor onderhoud en service zijn bij infrarood verwarmingssystemen nagenoeg nihil.

De lange-termijn-berekeningen geven dus een heel ander beeld.
De hogere investeringskosten van de warmtepompvariant kunnen pas na meer dan 30 jaar worden gecompenseerd. Omdat de werking en levensduur van warmtepompsystemen 15 tot maximaal 20 jaar is – wat betekent dat de afschrijvingstermijn van de warmtepomp langer is dan de verwachte levensduur.

Functioneel:
EZ infraroodpanelen draaien al bijna 25 jaar bij onze tevreden klanten zonder reparaties of klachten.
In de economische vergelijking van de systemen komt infraroodverwarming als duidelijke winnaar naar voren.

Infrarood panelen met zonnepanelenpakket: duurzame eco-combinatie!
Samengevat worden infrarood verwarmingssystemen gezien als een eenheid die bestaat uit een warmtegenerator (infraroodpanelen) en een omgevingsenergiebron (PV-systeem).
Als je het verschil in investeringskosten benut om een PV installatie aan te leggen, kan de infrarood verwarming met lokaal opgewekte omgevingsenergie uit je eigen PV-installatie en in tijden van klimaatcrisis volledig CO2-neutraal worden bedreven.

Een aanname die werd bevestigd in het onderzoeksproject:
In goed geïsoleerde gebouwen (<30 kWh / m² jaarlijkse verwarmingsbehoefte) kunnen infrarood verwarmingssystemen in combinatie met een PV systeem duidelijke ecologische en economische voordelen hebben. Voor bestaande appartementen is dit al snel haalbaar.

Naast alle cijfers en vergelijkingen, bleek uit enquêtes ook dat bewoners het infraroodverwarmingssysteem als comfortabel en gebruiksvriendelijk ervaren.
Hoe kleiner en beter geïsoleerd een huis, hoe groter de economische voordelen van een IR-verwarmingssysteem ten opzichte van een warmtepompsysteem kunnen zijn.

Bron: Download rapport: Forschungsprojekt IR-BAU

Oplossingen voor energie gebruik

Contact opnemen