Totaal Warmte Oldambt

DE COMBINATIE MET INFRAROOD  VERWARMING

De combinatie met infrarood verwarming.

Prof. Dr.-Ing. habil. Joachim Seifert, hoofd Building Energy Technology aan het Instituut voor Energy Technology aan de TU Dresden, presenteerde voor het eerst op de conferentie “Infraroodverwarming in de woningbouw” op 11 mei 2023 in Würzburg. “Warmtepompsystemen in combinatie met elektrische infraroodverwarmingspanelen vormen een technologische optie voor oude gebouwen. Met deze systeemcombinatie kan de vervulling van de verwarmingstaak en het thermisch comfort worden gegarandeerd”, concludeert de wetenschapper.

Wie in een bestaand huis niet snel kan overstappen op een warmtepomp – hetzij door opleveringsproblemen, te hoge investeringskosten of tijdgebrek van de installateur – kan infraroodverwarming als eerste stap gebruiken om op korte termijn te besparen op fossiele brandstoffen. Op een later tijdstip kan de huiseigenaar dan in plaats van de oude watervoerende verwarming een warmtepomp laten installeren en deze samen met de infraroodverwarming laten werken.

Vaak zijn al isolatie verbeteringen doorgevoerd, zoals glas naar HR++ en/of vloer/muur isolatie. Al heeft men nog niet de aanvoer temperatuur van de verwarming lager gezet. De installateur stelde voorheen de aanvoer temperatuur op 70-80°C in, in veel gevallen kan dat dus nu lager. (De hoge temperatuur zorgt ook voor een hogere gasverbruik.)

Combinatie van 17°C basisverwarming (CV of WP) en geregelde infraroodverwarming

Eerst wordt de woning getemperd met de gasverwarming. Uitgaande van het verwarmingssysteem met een aanvoertemperatuur van 70°C en een retourtemperatuur van 55°C werd de maximale temperatuur van de stooklijn verlaagd naar een aanvoertemperatuur van 50 tot 40°C en een retourtemperatuur van 30°C ingesteld. In zeven van de tien kamers worden de radiatoren nu ondersteund door infrarood verwarmingspanelen.

Prestatietekort kan worden gecompenseerd door de infraroodverwarming

“De resultaten laten zien dat het resulterende prestatietekort wordt gecompenseerd door de infraroodverwarming”, schrijven de wetenschappers van de TU Dresden in de conclusie van het onderzoek en vervolgen: “Over het algemeen laat de studie zien dat door toevoeging van een Infrarood verwarming een bestaand verwarmingssysteem ontworpen voor hogere temperaturen zonder vervanging van de verwarmingsoppervlakken kan worden gebruikt bij lage systeemtemperaturen en is daarom goed voor de combinatie met een cv-ketel of warmtepomp.
Uit de analyses is gebleken dat, vergeleken met basisvariant, dit gecombineerde gebruik de uiteindelijke energie met maximaal 62% worden verminderd kan worden.” Het is waar dat het afdekken van de piekbelastingen met een verlaagde basistemperatuur kan helpen bij verschillende systemen. “Infrarood verwarming is geschikt vanwege de korte reactietijden en werkt bijzonder goed.”

Oplossingen voor energie gebruik

Contact opnemen